Start Energia słoneczna Energia słoneczna w Europie

Energia słoneczna w Europie

Nasłonecznienie

Polska posiada dość duże zasoby słoneczne w porównaniu z resztą Europy. Średnie nasłonecznienie w Polsce, liczone w kWh/m2/rok [kilowatogodziny z metra kwadrotowego rocznie] wynosi ponad 1000 kWh/m2/rok. Liderem Europejskim na rynku źródeł energii odnawialnej są nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, którzy z racji położenie na podobnej szerokości geograficznej orzymują takie same ilości energii słonecznej. Europa północna dysponuje energią na poziomie 900 - 1000 kWh/m2/rok, południowa zaś nawet do 2000 w rejonach basenu morza śródziemnego. Te ilości energii słonecznej wystarczają do efektywnego ich wykorzystania na wiele sposobów. Urządzenia solarne stosowane są nawet na dalekiej północy.nasłonecznienie europy

ENERGIA W POLSCE

Rozkład nasłonecznienia w naszym kraju jest bardzo równy. Oprócz rejonów ze specyficznym mikroklimatem (zamglenia, utrzymujący się śnieg), nie ma miejsc w których inwestowanie w energię słoneczną nie byłoby uzasadnione i opłacalne. Zdecydowana większość kraju ma nasłonecznienie ponad 1000 kWh/m2/rok. Dobrze nasłonecznione są regiony nadmorskie, np. Gdańsk 1117 czy Szczecin 1137. Polska środkowa to wartości rzędu: 1022 dla Warszawy, 1011 Poznań. Południe kraju wygląda następująco: 1053 Katowice, 1052 Kraków.

naslonecznienie

Innym ważnym parametrem poza nasłonecznieniem jest ilość godzin słonecznych (od wschodu za zachodu słońca). Ta wartość determinuje w znacznym stopniu, jak długo możemy korzystać ze słońca i ile energii uzyskamy. Rocznie mamy średnio w Polsce ok 4500 godzin słonecznych. Poniższa tabela zawiera średnią dzienną ilość godzin słonecznych, w rozbiciu na miesiące, dla miasta Warszawy.

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
średnia [h]
8.35 10.0 11.8 13.8 15.6 16.6 16.2 14.6 12.7 10.7 8.90 7.86